Obnoviť heslo

Výsledky vyhľadávania

Podmienky prenájmu

II Úvod

Tento dokument obsahuje všeobecné podmienky vzťahujúce sa na služby prenájmu nehnuteľností zakúpených prostredníctvom HADRentals (obchodujúcej ako VILLASANDYOU) na ubytovanie v oboch nehnuteľnostiach, ktoré sú výlučne spravované spoločnosťou, ako aj v iných, kde poskytuje iba podporné služby vlastníkom ponúkajúcim svoje nehnuteľnosti ako dovolenkové ubytovanie. Ďalšie podrobnosti a konkrétne informácie nájdete v konkrétnych podmienkach rezervovanej nehnuteľnosti a vo vašej zmluve.

Nasledujúce všeobecné podmienky rezervácie nehnuteľnosti sú neoddeliteľnou súčasťou dohody medzi obyvateľom (ďalej len „vy“, „zákazník“, „obyvateľ“) a vlastníkom nehnuteľnosti (právne informácie majiteľa závisia od nehnuteľnosti a môžu byť na požiadanie). Týmto beriete na vedomie, že HADRentals je iba sprostredkovateľom a že zodpovednosť za túto zmluvu je iba medzi vami a vlastníkom. Podpisom tejto dohody preto vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami v celom rozsahu, bez ohľadu na to, aké médiá použijete pri rezervácii: telefónne rezervačné centrum HADRentals, webová stránka HADRentals (www.hadrentalsspain.com) alebo rezervačné centrá tretích strán alebo webové stránky iných agentúr alebo cestovných kancelárií, s ktorými má HADRentals dohody.

Navyše rezerváciou jednej z našich víl prijímate jej špeciálne podmienky, ktoré sú uvedené v zmluve, ktorá vám bola zaslaná.

II. Ceny

Prázdninové prenájmy: Zverejnené sadzby za naše portfólio nájomných víl, domov a apartmánov budú vždy vyjadrené ako ceny za noc. Minimálna dĺžka pobytu závisí od vybraného zariadenia a termínov. Spýtajte sa nás. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto sadzby zahŕňajú všetky výdavky (energie, dane ...)

Pre dlhodobé prenájmy: Zverejnené sadzby budú vyjadrené ako mesačné sadzby. Pokiaľ nie je uvedené inak, tieto sadzby nezahŕňajú energetické náklady, ktoré by mal zákazník platiť podľa ich spotreby. Pri dlhodobom prenájme na dva a viac mesiacov bude zákazník tiež povinný zaplatiť administratívny poplatok (suma bude uvedená v podrobnostiach nehnuteľnosti na našej webovej stránke) a jedná sa o jednorazovú platbu na začiatku prenájmu.

Možné dodatočné náklady spojené s požiadavkou na ďalšie položky, ktoré nie sú súčasťou vily, ako sú prístelky, ventilátory, detské postieľky a vysoké stoličky, okrem príplatkov za ubytovanie domácich miláčikov v objekte, týždennú výmenu posteľnej bielizne atď., nie sú zahrnuté v cene nájmu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v podrobnostiach nehnuteľnosti rezervovaných na webových stránkach HADRentals. Ak si rezervujete ktorýkoľvek z vyššie uvedených príplatkov, budú tieto informácie uvedené v zmluve, ktorá bude obsahovať podrobnosti o ich vlastnostiach, počte rezervovaných jednotiek a cene za jednotku, ako aj celkovú cenu všetkých rezervovaných doplnkov.

III. Rezervačné a platobné podmienky

1. Účel: Rezervácia a zmluva slúžia výhradne na turistické účely, nie na obchodné účely, na organizovanie podujatí, reklamné činnosti alebo na aktivity iného druhu. Preto odmietame akúkoľvek zodpovednosť voči spoločnostiam alebo jednotlivcom za škody spôsobené stratou zárobkov alebo akoukoľvek činnosťou okrem cestovného ruchu.

2. Spôsoby rezervácie: Rezervácie je možné vykonať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky http://www.hadrentalsspain.com. Bez ohľadu na to sa rezervácie stávajú záväznými až vtedy, keď spoločnosť HADRentals obdrží od klienta pôvodnú platbu na účet.

3. Spôsob platby: Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom, v hotovosti alebo bankovou kartou (kreditnou alebo debetnou). Bankové šeky, cestovné šeky.

4. Platba na splátky: 

Prázdninové prenájmy: Na potvrdenie vašej rezervácie budete musieť zaplatiť 30% z celkovej ceny a zvyšná suma bude splatná minimálne 60 dní pred príchodom. Ak si rezervujete menej ako 60 dní pred príchodom, na potvrdenie vašej rezervácie sa vyžaduje úplná platba 100%.

Pri dlhodobom prenájme: Na potvrdenie rezervácie budete musieť zaplatiť jeden alebo dva mesiace nájmu (v závislosti od nehnuteľnosti). Zvyšná suma bude splatná v dňoch uvedených v časovom pláne platieb vo vašej zmluve.

Platobné podmienky sú opísané v zmluve. Za žiadnych okolností vám nebudú odovzdané kľúče od hotela, kým nebude uhradená celá suma za rezerváciu.

5. Zrušenie rezervácie z dôvodu porušenia platobných podmienok: Keď uplynie viac ako 7 dní po termíne platby, rezervácia sa automaticky zruší bez vrátenia už zaplatenej sumy.

6. Skrátenie pobytu: Ak sa z nejakého dôvodu rozhodnete svoj pobyt skrátiť, nebudete mať nárok na žiadny druh náhrady, pretože váš pobyt je rezervovaný ako jednotka a podlieha počtu nocí uvedeným v zmluve.

7. Žiadosť obyvateľa o zmenu vily: Zmena vily za potvrdenú rezerváciu nie je povolená, s výnimkou prípadov uvedených v kapitole 10.

8. Žiadosť obyvateľa o zmenu dátumov: Ak chcete v objekte, ktorý ste si rezervovali, zostať rovnaký počet nocí, ale chcete posunúť dátumy, ktoré ste si pôvodne vybrali, musíte splniť nasledujúce podmienky. Spoločnosť HADRentals zváži vašu žiadosť, vyhradzuje si však právo ju zamietnuť

10. nedostavenie sa: 48 hodín po začiatku pobytu, pokiaľ neprídete do našich kancelárií alebo sa nedostavíte v deň, keď ste nás informovali, že prídete, bude rezervácia považovaná za zrušenú a vy budete nárok na zľavu alebo vrátenie celkovej ceny rezervácie.

IV. Storno podmienky

Ak zrušíte svoju rezerváciu, nebudete mať nárok na vrátenie už zaplatenej sumy.

Dôvody vyššej moci, ako sú poveternostné podmienky, epidemiologické faktory, verejná bezpečnosť, znečistenie ovzdušia alebo pobrežia atď., Za žiadnych okolností nevedú k úplnej alebo čiastočnej refundácii sumy za rezerváciu.

VI. Kaucia

Na prázdninové prenájmy, výška bezpečnostnej zálohy bude uvedená v zmluve alebo potvrdení a bude zaplatená v čase uvedenom v splátkovom kalendári. Bezpečnostná záloha bude uvoľnená maximálne štrnásť dní po skončení pobytu za predpokladu, že pri kontrole bude preukázané, že ubytovanie nebolo poškodené a že ste splnili všetky podmienky používania uvedené v tomto dokumente.

Na dlhodobý prenájom, výška bezpečnostnej zálohy bude uvedená v zmluve alebo potvrdení a bude zaplatená v čase uvedenom v splátkovom kalendári. Vráti sa do 30 dní od konca pobytu, ale až potom, čo sme odpočítali všetky sumy zodpovedajúce účtom za dodávku energie, ktoré môžu byť neuhradené. Bezpečnostná záloha bude zadržaná, kým tieto účty nebudeme mať k dispozícii. Ak nedodržíte podmienky odchodu a podmienky používania, stratíte bezpečnostnú zálohu.

Jednotlivé vlastnosti nehnuteľnosti môžu znamenať, že podlieha osobitným podmienkam, pokiaľ ide o bezpečnostnú zálohu, ktoré budú definované v osobitných podmienkach ubytovania.

VII. Preberanie majetku majetok

Toto zariadenie môžete prevziať do vlastníctva v čase stanovenom v zmluve. Keď prídete, musíte si už zaplatiť celú sumu zodpovedajúcu rezervácii vrátane prípadných príplatkov, skôr ako si budete môcť vyzdvihnúť kľúče z príslušnej adresy na registráciu (adresa, dátum a čas uvedený vo vašej zmluve).


Ak prídete po hodinách uvedených v zmluve, musíte kontaktovať HADRentals a dohodnúť si odovzdanie kľúčov. V takýchto prípadoch sa účtuje príplatok 50 EUR na pokrytie ďalších nákladov na vyslanie člena nášho tímu, aby sa uľahčil vstup do hotela mimo jeho bežnej pracovnej doby.

Po podpísaní zmluvy a zaplatení zálohy zodpovedajúcej vášmu pobytu vám bude odovzdaný jeden kľúč od hotela, ktorý ste si rezervovali.

VIII. Odchod z majetok

Musíte opustiť nehnuteľnosť do 10.00 hod. A sada kľúčov vám musí byť vrátená do tejto doby. Kontaktujte nás jeden deň pred odchodom a dohodnite si odchod.

Ak ste hotel neopustili do uvedeného času, spoločnosť HADRentals môže účtovať príplatok až do výšky 1-denného nájmu, pretože toto oneskorenie vážne ovplyvňuje naše postupy čistenia a kontroly kvality.

Nehnuteľnosť musí byť zanechaná v rovnakom stave, v akom ste ju našli, uprataná a bez akýchkoľvek odpadkov. V opačnom prípade vám bude účtovaný príplatok, ako je uvedené v osobitných podmienkach zmluvy, alebo v prípade vážneho poškodenia bude zodpovedajúca suma odpočítaná z kaucie.

Záverečné upratovanie nezahŕňa riad, príbor a kuchynský riad; obyvateľ bude zodpovedný za ich čistenie a za odvoz odpadu do najbližších nádob na komunálny odpad. Ak opustíte nehnuteľnosť a zanecháte špinavý riad, príbory a kuchynské náradie alebo necháte odpad v susednom objekte alebo okolo neho bez toho, aby ste ho uložili do najbližšieho komunálneho odpadu, bude vám v cene rezervácie účtovaných ďalších 50 EUR. Tento poplatok by sa odpočítal z bezpečnostnej zálohy.

Ak opustíte nehnuteľnosť a nájdeme nábytok na výrazne odlišnej pozícii, bude vám účtovaných ďalších 50 €. To by sa odpočítalo z bezpečnostnej zálohy.

Ak po vašom odchode zistíte akékoľvek poškodenie alebo zistíte, že v zariadení chýbajú nejaké predmety, bude vám účtovaná suma, ktorá slúži na pokrytie nákladov na toto poškodenie.

IX. Podmienky používania

Ak porušíte tieto podmienky používania a / alebo podmienky odchodu, automaticky ukončíme túto dohodu a prídete o bezpečnostnú zálohu.

a. Zodpovednosti podpísaného cestujúceho. Pri rezervácii ubytovania pre ďalších obyvateľov (okrem seba) nesiete zodpovednosť za celkovú cenu nájmu a za škody spôsobené ich správaním a správaním všetkých ostatných, ktorí prenajímané ubytovanie obývajú. Zákonná zodpovednosť napriek tomu nesie všetkých obyvateľov domu, na ktorých je možné vzniesť právny nárok na celkovú škodu spôsobenú skupinou, bez ohľadu na to, ktorá osoba túto škodu skutočne spôsobila. 
b. Maximálny počet osôb: Rezervácia platí pre maximálny počet osôb uvedený v rezervačnom formulári a v zmluve. Využitie ubytovania viac ako stanoveným počtom osôb nie je povolené.
c. Oslavy a večierky: Usporiadanie večierkov alebo udalostí s vyšším počtom osôb, ako je povolené v objekte, je absolútne zakázané. Porušenie tohto článku bude mať za následok úplné zrušenie rezervácie bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny. Ďalej je prísne zakázané z dôvodu miestnych predpisov vydávať hluk medzi 22:00 a 8:00.

d. Fajčenie v objekte je zakázané: Fajčenie je povolené iba mimo objektu.

e. Domáce zvieratá: Domáce zvieratá sú povolené iba v objektoch, ktoré autorizoval vlastník podľa zmluvy. 

f. Prístup k objektu: Počas pobytu je ubytovanie výhradne pre vaše použitie. Je však od vás požadované, aby ste počas pobytu poskytli prístup personálu agentúry a iným oprávneným osobám za účelom overenia dodržiavania vašich povinností opísaných v tomto dokumente, osobám, ktoré potrebujú vyčistiť bazén a udržiavať záhradu a vykonávať akékoľvek opravy alebo vykonávať ďalšie úlohy vyplývajúce z nehôd, ku ktorým došlo na majetku počas vášho pobytu. V každom prípade personál v HADRentals pred vstupom do budovy dvakrát zazvoní na zvonček alebo zaklope a kľúč použije iba v prípade, že neodpovedáte na dvere. 

g. HADRentals si vyhradzuje právo zrušiť alebo zrušiť prenájom, ak existuje hrozba alebo dôvodné podozrenie, že spôsobíte vážnu škodu na majetku.

h. Elektrina: V prípade prázdninových prenájmov sú náklady na spotrebu elektriny zahrnuté v prenájme našich nehnuteľností. Všetci obyvatelia sú vyzvaní, aby zodpovedne a rozumne využívali kúrenie, klimatizáciu a všeobecne energiu, aby počas pobytu nevznikli ďalšie náklady.
Pokiaľ sa nenachádzate v budove, je zakázané nechávať zapnuté svetlá a hlavne klimatizačné zariadenie. Pri dlhodobom zimnom prenájme hradí náklady na spotrebu energie (elektrina, voda, plyn, plynový olej ...) zákazník.
i. Náklady na upratovanie: Náklady na upratovanie ubytovania na konci pobytu sú zahrnuté v cene rezervácie a vzťahujú sa na ne ustanovenia článku 8 týchto všeobecných podmienok. Akékoľvek ďalšie upratovacie služby požadované počas pobytu budú spoplatnené sumou splatnou za rezerváciu, ktorá musí byť zaplatená pred upratovaním.
j. Posteľná bielizeň a uteráky: Posteľná bielizeň a uteráky sú zahrnuté v cene nájmu. Výmena posteľnej bielizne a uterákov počas pobytu nie je zahrnutá.
k. Kľúče od objektu: Pri príchode vám bude odovzdaný kompletný kľúč od hotela. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, nebudú poskytnuté žiadne ďalšie sady kľúčov. Ak kľúče nevrátite alebo dôjde k ich nesprávnemu vloženiu, bude vám účtovaných ďalších 100 EUR na náhradu škody a nepríjemností spoločnosti a všetkým nasledujúcim osobám. Táto suma bude odpočítaná z vašej bezpečnostnej zálohy.

X. Zmeny rezervácií alebo zrušenie spoločnosťou HADRentals z dôvodu nepredvídateľných okolností

HADRentals si vyhradzuje právo nahradiť vami rezervované ubytovanie podobným ubytovaním v prípade vážnej nepredvídateľnej udalosti, ktorá vám znemožňuje zostať v rezervovanom ubytovaní. Ak nie je možné ubytovať vás v podobnej nehnuteľnosti alebo vám navrhované ubytovanie nie je podľa vašich predstáv, ponúknu vám alternatívne termíny alebo bude vaša rezervácia zrušená a celá suma, ktorú ste zaplatili, vám bude vrátená. Vrátenie peňazí je obmedzené na sumu, ktorú ste nám zaplatili. HADRentals za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za ďalšiu náhradu.

XI. Výhody a záväzky

S výnimkou preklepov sú informácie popisujúce ponúkané ubytovanie poskytované v dobrej viere na základe obhliadok nehnuteľností a vyhlásení majiteľov nehnuteľností. Spoločnosť HADRentals sa zaväzuje, že ubytovanie je uvedené v jeho všeobecných podmienkach. Beriete však na vedomie a súhlasíte s tým, že v dôsledku ich pravidelného používania môže dôjsť k občasným zmenám obsahu, ako sú rôzne elektrické spotrebiče, vonkajší nábytok alebo ozdobné predmety, ktoré sú vymenené pravidelne.
HADRentals odmieta všetku zodpovednosť za akékoľvek zmeny ovplyvňujúce ubytovanie alebo jeho okolie, ktoré nie sú priamo kontrolované HADRentals. Vyjadrujete osobitný súhlas s tým, že nemáte nárok na náhradu škody na základe ktorejkoľvek z nasledujúcich anomálií, ktoré sú nepredvídateľné a ktorým spoločnosť HADRentals nemôže zabrániť:
Spoločnosť HADRentals nebude zodpovedná za prípadné chyby v popise nehnuteľností, ktoré urobia cestovné kancelárie alebo cestovné kancelárie tretích strán.
1. Stavebné práce. Všeobecne platí, že nehnuteľnosti sú v súkromnom vlastníctve niekoľkých rôznych osôb. Spravidla sa nachádzajú vo veľkých obytných štvrtiach. Môže sa teda stať, že v okolí prebiehajú neočakávané stavebné práce. Tieto stavebné práce zvyčajne vykonávajú vlastníci nehnuteľností, dodávatelia stavieb alebo vládne organizácie, s ktorými spoločnosť HADRentals nemá žiadny vzťah, takže spoločnosť HADRentals nad nimi nemá kontrolu. Preto pri rezervácii ubytovania beriete na vedomie a akceptujete, že ani spoločnosť HADRentals, ani majitelia nehnuteľností nie sú zodpovední za akékoľvek nepríjemnosti spôsobené stavebnými prácami, ktoré nevykonáva dodávateľ ubytovania.
2. Satelitná / káblová TV: Ak je v popise uvedené, že v objekte je satelitná alebo káblová TV, nemusí to nutne znamenať, že je možné prijímať všetky kanály, ktoré by ste chceli. Majitelia nehnuteľností, z ktorých väčšina sú zahraniční, majú dekodéry, ktoré nemusia nevyhnutne dostávať všetky medzinárodné kanály, ale iba ich výber. 
3. Voda, elektrina a internet: Na pobreží Costa Blanca nie sú neobvyklé výpadky vody, výpadky elektriny a výpadky internetu, najmä ak je táto oblasť v letnej sezóne vhodná pre veľké množstvo návštevníkov. Mestské a / alebo regionálne orgány môžu rozhodnúť o dočasnom zastavení alebo obmedzení dodávok a služieb z dôvodu konkrétnych stavebných prác alebo výnimočných situácií. HADRentals a vlastník nehnuteľnosti odmietajú všetku zodpovednosť za tento typ nepríjemností a za škody spôsobené týmito obmedzeniami.
4. Nehody a krádeže: Ani spoločnosť HADRentals, ani vlastník nehnuteľnosti neprijímajú zodpovednosť za akékoľvek straty, poškodenia alebo zranenia (zranenia, choroby, smrť, materiálne škody alebo krádeže), ktoré utrpíte vy alebo vaši spoločníci počas vášho pobytu. Rezerváciou ubytovania potvrdzujete, že ste zodpovední za bezpečnosť a ochranu svojich vecí a že rozumiete, že za akékoľvek takéto incidenty nenesiete zodpovednosť za spoločnosť HADRentals ani za majiteľa hotela. Aby ste minimalizovali potenciálne riziká, vyzývame vás na zvýšenú opatrnosť pri používaní sporáka a oblastí bazéna, ktoré pre cestujúcich predstavujú ďalšie riziká. Uistite sa prosím, že ste správne zatvorili a zamkli všetky dvere a okná. Tieto odporúčania sú obzvlášť dôležité, ak sú medzi cestujúcimi deti alebo starší ľudia.

5. Bazény a záhrady: Údržbu, čistenie… komunálnych alebo súkromných bazénov a záhrad vykonáva externá spoločnosť, s ktorou HADRentals nemá žiadny vzťah. Preto spoločnosť HADRentals nemôže niesť zodpovednosť za čokoľvek, čo s nimi súvisí.

6. Komunálne vybavenie: Komunálne zariadenia (bazény, záhrady, detské ihriská, vírivky, sauny, športové areály ...) spravuje komunita vlastníkov, preto spoločnosť HADRentals nemôže niesť zodpovednosť za zatvorenie alebo problémy s týmito zariadeniami.

7. Právne: Je výhradnou, úplnou a výlučnou zodpovednosťou majiteľa zabezpečiť, aby jeho nehnuteľnosť bola v súlade so všetkými súčasnými zákonmi a predpismi týkajúcimi sa prenájmu turistických ubytovacích zariadení. Súhlasíte s tým, že spoločnosť HADRentals nemôže niesť zodpovednosť v prípade ich nedodržania.

XII. Návrhy a mimoriadne udalosti


Je dôležité, aby ste ako obyvateľ vyjadrili súhlas a pochopili, že niektoré incidenty prirodzene vznikajú v dôsledku opotrebenia majetku a že ich v niektorých prípadoch nemožno predvídať (napríklad problémy so septikmi, problémy s kotlom, rozbité kohútiky, elektrické poruchy atď.); iné udalosti môžu byť mimo našu kontrolu (napríklad všeobecné výpadky prúdu, stavebné práce v okolí, hluk susedov alebo zvierat, problémy s hmyzom atď.).
My v HADRentals urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vyriešili alebo minimalizovali dopad akýchkoľvek incidentov, ktoré sa vyskytnú počas vášho pobytu. Bez ohľadu na to rezervovaním pobytu súhlasíte s tým, že spoločnosť HADRentals bude zodpovedná výlučne za záležitosti, nad ktorými má kontrolu a skutočnú schopnosť ich vyriešiť počas vášho pobytu, a že vyriešenie určitých udalostí, najmä počas hlavnej sezóny, môže trvať dlhšie, ako vy si môžu želať, pretože vyžadujú pomoc od špecializovaných dodávateľov, ktorých dostupnosť nie je zaručená.
Žiadame vás, aby ste nám pomohli pri zisťovaní akýchkoľvek problémov a hlásili ich čo najpresnejšie; informujte náš tím zdvorilo a konštruktívne s ohľadom na to, že sú odhodlaní urobiť všetko pre to, aby problém vyriešili, ale aby to dosiahli, potrebujú vašu pomoc a rešpekt.
Incidenty je potrebné nahlásiť telefonicky na čísle 0034 602 088 466 alebo e-mailom na adrese info@hadrentalsspain.com, nie prostredníctvom tretích strán.

XIII. Platnosť a zmluvná doba

Zmluvný vzťah podlieha jurisdikcii súdov v Torrevieji, ktoré budú rozhodovať o akýchkoľvek sťažnostiach alebo sporoch v súvislosti s pobytmi v našom ubytovaní.

XIV. Ochrana dát

V súlade so zákonným zákonom 15/1999 o ochrane údajov osobnej povahy sa vám oznamuje, že vaše údaje budú touto spoločnosťou zahrnuté do databázy zákazníkov na obchodné účely a na zasielanie ďalších informácií. Tiež ste informovaní, že môžete uplatniť svoje právo na prístup, opravu a zrušenie svojich údajov.

Nechaj odpoveď